Mỹ huy động thêm 8 trăm nghìn quả bom, chuẩn bị tấn công Triều Tiên

Tổng số 816.393 đạn dược có giá trị hơn 95 triệu USD đã được chuyển tới căn cứ không quân Andersen. Ảnh: N.I Kho vũ khí đạn dược của không quân ở đảo Guam gần đây đã được bổ sung … Đọc tiếp Mỹ huy động thêm 8 trăm nghìn quả bom, chuẩn bị tấn công Triều Tiên