“Sock Wave” của Lưu Đức Hóa vượt mặt “Fast & Furious 8” tại Trung Quốc

Trở thành bộ phim ngoại ăn khách nhất lịch sử Trung Quốc nhưng phần tám “Fast & Furious” thực tế không phải là tác phẩm điện ảnh dẫn đầu tại quốc gia tỷ dân cuối tuần qua. Ba ngày cuối … Đọc tiếp “Sock Wave” của Lưu Đức Hóa vượt mặt “Fast & Furious 8” tại Trung Quốc