Bộ ngoại giao chính thức lên tiêng vụ Trung Quốc diễn tập quân sự ngoài Vinh Bắc Bộ

Việt Nam hết sức quan ngại về việc Trung Quốc công bố tiến hành diễn tập quân sự trong khu vực ngoài cửa vịnh Bắc Bộ. Ngày 31.8, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Trung Quốc thông … Continue reading Bộ ngoại giao chính thức lên tiêng vụ Trung Quốc diễn tập quân sự ngoài Vinh Bắc Bộ